Funkcje magnezu działa ogólnoustojowo. reguluje ciepłotę ciała, prace mięśni (rozkurcz) reguluje funkcjonowanie układu nerwowego. uczestniczy w przyswajaniu wapnia — budowanie kości. wpływa na przyswajanie witaminy C. jest składnikiem kości i zębów. zwalnia procesy starzenia. działa przeciwstresowo. wpływa na mięsień sercowy. reguluje ciśnienie...